I am currently doing one-to-one interviews with teachers and welcome participation!

(Scroll down for Finnish version)

History, language and literature, home-economics, social science, arts, technology or natural science… secondary or upper secondary or vocational school teachers are welcome to participate. The interview will focus on experiences teaching young students, activities in class and views in heritage and digital literacy. In turn we can also discuss available materials that could fit upcoming teaching plans. This study focuses on Finland, but if you would like to participate from elsewhere, get in touch with me here.

Web flyer Digital cultural knowledge in school

Haastatteluja

Ideana on keskustella teidän kokemuksistanne sekä siitä, miten te valmistelette kursseja ja millaisia aktiviteetteja järjestätte.

Keiden toivon osallistuvan: Yläkoulun, lukion ja ammattikoulun opettajien (joko yksin tai kaksin, mikäli kyse on saman oppiaineen opettajista) ja erityisesti niiden, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään verkosta löytyviä kulttuurimateriaaleja opetuksessa. Haastattelun yhteydessä voin myös antaa vinkkejä materiaaleista, jotka voisivat soveltua opetuskäyttöön omassa oppiaineessanne.

Oletko kiinnostunut osallistumaan? Ota yhteyttä täältä ja ehdota sopivaa aikaa ja paikkaa seuraavista. Haastattelu kestää noin tunnin.

Advertisements